Liên kết website

Nội dung tìm
Tìm theo
27 kết quả tìm kiếm
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 3788/BTTTT-THH 26/12/2014 Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước
2 2803/BTTTT-THH 01/10/2014 Văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.
3 1951/BTTTT-ƯDCNTT 04/07/2013 Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
4 1276/BTTTT-ƯDCNTT 06/05/2013 Văn bản Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến
5 512/BTTTT-ƯDCNTT 20/02/2013 Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước
6 3601/BTTTT-ƯDCNTT 25/12/2012 Hướng dẫn về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP
7 2352/BTTTT-ƯDCNTT 05/09/2012 Văn bản hướng dẫn lập hồ sơ mô tả các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng CNTT.
8 2013/BTTTT-ƯDCNTT 02/08/2012 Văn bản hướng dẫn báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN
9 553/ƯDCNTT-CSHTTT 30/07/2012 Về việc Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng
10 553/ƯDCNTT-CSHTTT 30/07/2012 Văn bản hướng dẫn Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng
11 1729/BTTTT-ƯDCNTT 05/07/2012 Về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2013
12 310/BTTTT-ƯDCNTT 10/02/2012 Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
13 282/BTTTT-ƯDCNTT 07/02/2012 Văn bản hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin tổng thể
14 269/BTTTT-ƯDCNTT 06/02/2012 Về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử
15 270 /BTTTT-ƯDCNTT 06/02/2012 V/v hướng dẫn Mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh
16 125/BTTTT-ƯDCNTT 13/01/2012 Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử
17 1725/BTTTT-ƯDCNTT 04/06/2010 Công văn Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử
18 491/BTTTT-ƯDCNTT 25/02/2010 Công văn hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015
19 494/BTTTT-ƯDCNTT 25/02/2010 công văn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015
20 3386/BTTTT-ƯDCNTT 23/10/2009 Bổ sung, điều chỉnh một số điểm tại công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT, 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Trang 1 trên tổng số 2 1 2