Liên kết website

Nội dung tìm
Tìm theo
18 kết quả tìm kiếm
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
2 15/CT-TTg 22/05/2012 Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
3 897/CT-TTg 10/06/2011 Về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số
4 1605/QĐ-TTg 27/08/2010 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
5 63/QĐ-TTg 13/01/2010 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020
6 2188/QĐ-TTg 24/12/2009 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Thông tin và Truyền thông và hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ
7 48/2009/QĐ-TTg 31/03/2009 Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010
8 48/2009/QĐ-TTg (bản word) 31/03/2009 Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010
9 343/QĐ-TTg 02/04/2008 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin
10 43/2008/QĐ-TTg 24/03/2008 Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008
11 223/2006/QĐ-TTg 04/10/2006 Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
12 169/2006/QĐ-TTg 17/07/2006 Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
13 246/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
14 191/2005/QĐ-TTg 29/07/2005 Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010”
15 235/QĐ-TTG 02/03/2004 Phê duyệt Dự án tổng thể 'Ứng dụng và Phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008'
16 119/2003/QĐ-TTg 11/06/2003 Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính đến năm 2010
17 95/2002/QÐ-TTg 17/07/2002 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005
18 58-CT/TW 17/10/2000 Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá