Bộ Y tế: Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2016

Ngày 30/12/2015, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2016 theo Quyết định số 5614/QĐ-BYT. Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ trực tiếp người dân

Ninh Bình: Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015

Ngày 23/03/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 194/QĐ-UBND. Sau 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận

Phú Thọ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2016

Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Tổng hợp tin tức lĩnh vực Công nghệ thông tin (Tuần 2)

1. Bộ Y tế công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Tổng hợp tin tức lĩnh vực Công nghệ thông tin (Tuần 1)

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12/2015, Chính phủ đã chỉ đạo phải nâng cao chất lượng dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 57
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 57
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10569368