Phú Thọ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2016

Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Tổng hợp tin tức lĩnh vực Công nghệ thông tin (Tuần 2)

1. Bộ Y tế công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Tổng hợp tin tức lĩnh vực Công nghệ thông tin (Tuần 1)

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12/2015, Chính phủ đã chỉ đạo phải nâng cao chất lượng dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.

Cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước làm việc kiêm nhiệm: một trong các nguyên nhân ứng dụng CNTT chưa đạt hiệu quả cao

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã triển khai tích cực và đã mang lại những hiệu quả rõ nét trong công tác quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9942557