Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm và làm việc với Cục Tin học hóa

Ngày 13/05/2016, tại Hà Nội, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã tới thăm và làm việc với Cục Tin học hóa. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo đánh giá hiệu quả của các dự án CNTT

Để đảm bảo sử dụng nguồn lực nhà nước một cách hợp lý, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã đề nghị Cục Tin học hóa sớm nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, phương pháp, công cụ để đánh giá tính hiệu quả của các dự án ứng dụng CNTT.

Tổng hợp tin tức lĩnh vực Công nghệ thông tin (Tuần 10)

Tổng hợp tin tức lĩnh vực Công nghệ thông tin (Tuần 10)

Thanh Hóa: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày 15/2/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 22/KH-UBND

Tổng hợp tin tức lĩnh vực Công nghệ thông tin (Tuần 3)

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đồng tình với đề xuất của lãnh đạo tỉnh Nam Định về việc chọn tỉnh này là một trong những tỉnh thí điểm triển khai chính phủ điện tử.

Thừa Thiên Huế: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nhấn mạnh, kết quả cải cách hành chính là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị , địa phương trên địa bàn tỉnh và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tổ chức, cá nhân.

Bộ Y tế: Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2016

Ngày 30/12/2015, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2016 theo Quyết định số 5614/QĐ-BYT. Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ trực tiếp người dân

Ninh Bình: Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015

Ngày 23/03/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 194/QĐ-UBND. Sau 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9942557