Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư 25/2014/TT-BTTTT tại tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2016, ngày 07/9/2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông thông đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT tại tỉnh Ninh Bình.

Bình Phước: Giới thiệu kết quả tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016

Ngày 07/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã công bố Báo cáo kết quả tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại tỉnh Bình Dương

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2016, trong thời gian qua Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) đã tiến hành kiểm tra công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Bình Dương. Trong khuôn khổ Chương trình kiểm tra của Ban Điều hành, Đoàn công tác đã làm việc, kiểm tra thực tế tình hình ứng dụng CNTT tại một số cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Dương

Hưng Yên: Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016

Năm 2016, công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đạt được một số thành tựu đáng chú ý. Bên cạnh việc phê duyệt, ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11/2016

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 44
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 44
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9942557