Yên Bái: Phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016

Ngày 24/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Yên Bái năm 2016 theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND.

Quy trình DVCTT mức độ 3 về Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3090/QĐ-UBND ban hành Quy trình Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 58
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 58
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10344190