Ngân hàng Nhà nước: Tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016

Theo đánh giá chung, trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT làm nền tảng cho việc hiện đại hóa các hoạt động ngân hàng.

Vĩnh Long: Sớm xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh và thúc đẩy triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao

Đó là một trong những giải pháp chính nhằm khắc phục một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 trên toàn tỉnh Vĩnh Long.

Phú Yên: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày 23/11/2016, Phó Chủ tịch Tỉnh Phú Yên – Ông Phan Đình Phùng đã ký ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Thừa Thiên Huế: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017

Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017.

Cần Thơ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hạ tầng Công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp; Trung tâm dữ liệu Thành phố và Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai và đưa và khai thác có hiệu quả. Đặc biệt, các cấp chính quyền và CBCCVC đã nhận được được vai trò quan trọng của CNTT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 49
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 49
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9529472