Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

Thương mại điện tử là một trong những kết cấu hạ tầng quan trọng của lĩnh vực thương mại và xã hội thông tin; có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao, tốc độ phát triển nhanh và là phương thức giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hiểu được tầm quan trọng của Thương mại điện tử, ngày 22/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 3798/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Xây dựng: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan năm 2017

Ngày 26/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1351/2016/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016

Ngày 19/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-BTTTT về việc Phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016.

Thanh Hóa: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016

Theo đó, trong năm 2016, tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động.

Đắk Nông: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Trong năm 2016, một trong những khó khăn lớn nhất của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là hạ tầng kỹ thuật nhìn chung đã xuống cấp, cũ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 72
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 72
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9799274