Kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 21/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tây Ninh: ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng mục tiêu đưa Tây Ninh phát triển mạnh về công nghệ thông tin, ngày 04/10/2017, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc đã ký Quyết định số 2306/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh...

Hà Giang: Quy định bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Để nâng cao vai trò và trách nhiệm của Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 25/9/2017, Phó Chủ tịch tỉnh Trần Đức Quý đã ký Quyết định số 1925/QĐ-UBND quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thừa Thiên Huế ban hành Quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ngày 09/10/2017, Phó Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định được áp dụng cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, Trung tâm Hành chính công các cấp; các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Yên Bái: Kế hoạch xây dựng Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến

Để triển khai kịp thời Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 tại tỉnh Yên Bái,...
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 76
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 76
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10344190