Quy trình DVCTT mức độ 3 về Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3090/QĐ-UBND ban hành Quy trình Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Nội vụ: Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 30/6/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 2149/QĐ-BNV ban hành Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ.

Hưng Yên: Trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngày 02/6/2017, tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điện Biên: Công bố đánh giá, xếp hạng Chỉ số DienBien e-Gov index 2016

Ngày 03/04/2016, Ban Chỉ đạo ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên đã có Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bản tỉnh năm 2016, đây là năm thứ 5 Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tiến hành thu thập số liệu và tiến hành đánh giá xếp hạng theo chỉ số Chính quyền điện tử của tỉnh (DienBien e-Gov index).

Đà Nẵng: Ban hành Lộ trình triển khai Dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 - 2020

Để tăng số lượng và hiệu quả sử dụng đối với các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 do các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cung cấp, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân, ngày 20 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 892/QĐ-UBND ban hành Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 68
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 68
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9799274