Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTT và DL): đơn vị điển hình trong chủ động triển khai kết nối mạng thông tin với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ trong cải cách hành chính là cung cấp dịch vụ công cho người dân, để các dịch vụ này được rõ ràng, minh bạch, đồng thời để người dân được tiếp cận thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí...

Kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 21/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tây Ninh: ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng mục tiêu đưa Tây Ninh phát triển mạnh về công nghệ thông tin, ngày 04/10/2017, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc đã ký Quyết định số 2306/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh...

Hà Giang: Quy định bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Để nâng cao vai trò và trách nhiệm của Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 25/9/2017, Phó Chủ tịch tỉnh Trần Đức Quý đã ký Quyết định số 1925/QĐ-UBND quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thừa Thiên Huế ban hành Quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ngày 09/10/2017, Phó Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định được áp dụng cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, Trung tâm Hành chính công các cấp; các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 69
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 69
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9799274