Cần Thơ: Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2014

Ngày 03/6/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2014.

Bến Tre: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành

Ngày 22/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND.

Đồng Nai: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2014

Ngày 03/04/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh

Ngày 04/11/2011, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định số 2324/QĐ-UBND quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lào Cai: Quyết định ban hành quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh

Ngày 19/10/2011, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 74
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 75
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10114363