Kiểm tra tình hình cung cấp DVC trực tuyến tại tỉnh Hưng Yên: Cần đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến

Ngày 09/8/2018, trong Chương trình làm việc của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Hưng Yên, Cục Tin học hóa – Cơ quan thường trực Ban Điều hành đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện Văn Lâm và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên...

Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 ...

Hà Tĩnh tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Để tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 17/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh...

Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước họp phiên toàn thể Quý I/2018: Chú trọng công tác tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong ứng dụng CNTT phát triển Chính phủ điện tử

Ngày 16/3/2018, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa đã tổ chức Phiên họp thường kỳ Quý I/2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành). Chủ trì Phiên họp Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Ban Điều hành, tham dự Phiên họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Ứng dụng CNTT tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được triển khai nhưng còn rời rạc, thiếu đồng bộ

Ngày 05/6/2018, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 74
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 74
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10569266