Bình Định: Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định...

Sơn La: Báo cáo kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2019.

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, ngày 05/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có báo cáo số 09/BC-BBT báo cáo kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm...

Gia Lai phê duyệt kết quả đánh giá, mức độ xếp hạng Chính quyền điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018

Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018...

Bắc Kạn: ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử năm 2019 với mục đích:

Điện Biên: Đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2018, ngày 10 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông có báo cáo số 56/BC-STTTT về việc đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 132
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 132
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12726158