Hà Tĩnh tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Để tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 17/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh...

Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước họp phiên toàn thể Quý I/2018: Chú trọng công tác tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong ứng dụng CNTT phát triển Chính phủ điện tử

Ngày 16/3/2018, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa đã tổ chức Phiên họp thường kỳ Quý I/2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành). Chủ trì Phiên họp Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Ban Điều hành, tham dự Phiên họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Ứng dụng CNTT tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được triển khai nhưng còn rời rạc, thiếu đồng bộ

Ngày 05/6/2018, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử.

Ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thiếu kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT, khó khăn trong việc xây dựng các CSDL chuyên ngành

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BĐHƯDCNTT ngày 02/04/2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành), để chuẩn bị cho Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 25/5/2018, Cục Tin học hóa đã phối hợp với Trung tâm CNTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế hoạt động ứng dụng CNTT tại Tổng cục Thể dục thể thao và Cục Nghệ thuật biểu diễn...

Bộ Thông tin và Truyền thông: Kiểm tra ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Y tế

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) năm 2018, trong thời gian qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng – Trưởng Ban Điều hành làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác ứng dụng CNTT xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Y tế.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 31
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 31
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10114407