Quảng Nam: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2015

Ngày 03/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Đắk Nông: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử

HƯỚNG DẪN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN NĂM 2015

Ngày 27/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Cần Thơ: Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thành phố

Ngày 12/6/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thành phố.

Định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015: Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 15
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 15
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409735