Bắc Giang: Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tất cả các văn bản của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được gửi, nhận hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử trừ văn bản mật, tuyệt mật, tối mật.

Lai Châu: Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin năm 2015

Ngày 13/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kệ hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh năm 2015.

Lai Châu: Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin năm 2015

Ngày 13/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kệ hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh năm 2015.

Bộ Giao thông vận tải: Quy định đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ

Với mục đích tổng hợp, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

An Giang: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015

Ngày 29/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 82
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 82
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10200398