Tỉnh Thái Nguyên: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2012

Ngày 4/10/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2543/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh năm 2012.

Tỉnh Bình Định: Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử tháng 9/2011

Trong tháng 9/2011, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Định hoạt động tương đối ổn định về mặt kỹ thuật.

Tỉnh Cao Bằng: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2012

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng vừa ban hành văn bản số 1965/KH-UBND ngày 23/9/2011 phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2012.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9529472