Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016

Năm 2016, với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ ngân hàng phục vụ người dân và doanh nghiệp,

Sơn La: Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Trong những năm gần đây công tác quy hoạch và xây dựng chương trình, kế hoạch, quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh Sơn La đã có những bước phát triển mới

Tình hình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai trong năm 2017

Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có báo cáo số 09/BC-UBND về tình hình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2017.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2017

Ngày 05/01/2017 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 56/KH-UBND về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2017.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

Thương mại điện tử là một trong những kết cấu hạ tầng quan trọng của lĩnh vực thương mại và xã hội thông tin; có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao, tốc độ phát triển nhanh và là phương thức giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hiểu được tầm quan trọng của Thương mại điện tử, ngày 22/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 3798/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 104
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 104
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10344243