Cần Thơ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hạ tầng Công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp; Trung tâm dữ liệu Thành phố và Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai và đưa và khai thác có hiệu quả. Đặc biệt, các cấp chính quyền và CBCCVC đã nhận được được vai trò quan trọng của CNTT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hà Nam: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017

Năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực – trong đó, việc ứng dụng các phần mềm, đặc biệt là phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt với 80% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

Bộ Tư Pháp: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành Tư Pháp giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Tư Pháp đã tích cực đẩy mạnh việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Tuy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, công tác phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Đài Tiếng nói Việt Nam: Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN năm 2017

Vai trò của CNTT ngày càng nổi bật, các ứng dụng hệ thống phần mềm chương trình được triển khai đồng đều các mặt: Hoạt động văn phòng điện tử theo Nghị quyết số 36a, mạng sản xuất chương trình phát thanh, mạng phát thanh internet, báo điện tử VOV Online…

Diễn đàn CNTT&TT ASEAN-IVO năm 2016

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 24/11 đến ngày 25/11/2016, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp với Viện CNTT&TT Quốc gia Nhật Bản (NICT) đăng cai tổ chức Diễn đàn CNTT&TT và kỳ họp thường niên Ban điều hành tổ chức ASEAN-IVO năm 2016. Hội nghị lần này tập trung thảo luận 2 vấn đề là an ninh mạng và xã hội thông minh. Tham dự hội nghị có 120 đại biểu đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 69
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 69
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9799274