Kinh nghiệm triển khai thương mại điện tử tại một số quốc gia thời gian gần đây

Cùng với sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế trong những năm gần đây, thương mại điện tử của Việt Nam nói riêng và thương mại điện tử của khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã có sự chuyển mình nhanh chóng, vươn lên thành một trong những thị trường lớn và giàu tiềm năng nhất trên thế giới...

Kinh nghiệm xây dựng Kiến trúc CPĐT của Áo

Các hoạt động đầu tiên để thiết lập việc quản trị điện tử của chính phủ Áo đã được thực hiện vào giai đoạn 1995-1996 trong sáng kiến của Hiệp hội Thông tin Áo. Từ đó, Chính phủ Áo đã xây dựng được một chính phủ điện tử khá tốt thông qua một số sáng kiến khác như chữ ký điện tử và xác thực cho công dân. Năm 2003, Chính phủ Liên bang đã khởi động một chiến lược quốc gia về Chính phủ điện tử, đặt ra các ưu tiên cho sự phát triển nhanh chóng của chính phủ điện tử ở Áo và nhằm đạt được vị trí hàng đầu trong Liên minh châu Âu...

Giới thiệu tổng quan về Kiến trúc CPĐT của Nauy

Chính phủ Na Uy từ lâu đã tích cực sử dụng ICT trong khu vực công, nhờ đó đã nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiện đại hóa chính phủ. Tuy nhiên, Na Uy chỉ là nước có thứ bậc trung bình trong số các nước EU về phát triển dịch vụ điện tử cho công dân. Mặc dù Na Uy không phải là một quốc gia thành viên của EU nhưng sự phát triển chính phủ điện tử của nước này đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các sáng kiến về chính phủ điện tử của EU...

Bẩy yếu tố quan trọng để xây dựng thành công Kiến trúc tổng thể

Theo Liên Hợp Quốc, một chính phủ để chuyển đổi thành một chính phủ có tính kết nối cao đòi hỏi có một khung (framework) chặt chẽ, đồng bộ, mà không thể chuyển đổi được bằng các cơ chế, giải pháp lẻ tẻ. Thực tế, các cơ quan chính phủ thường là các tổ chức lớn, có đặc trưng cấu trúc phân cấp, phân tách phức tạp thành các đơn vị thành viên nhỏ hơn và các đơn vị này hoạt động tương đối độc lập. Điều này dẫn đến sự phân chia các quy trình nghiệp vụ, các hệ thống, gây khó khăn trong việc kết nối, liên thông các đơn vị...

Hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 về đăng ký khai sinh trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị định số 64/QĐ-TTg ngày 10/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 về chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;...

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 101
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 101
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10569080