Dữ liệu lớn: Tìm hiểu hướng dẫn của Chính phủ Úc về thông tin cá nhân trong việc lưu giữ, chia sẻ trong các hệ thống thông tin (phần 1)

Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 tất cả đều được số hóa, từ dây chuyền sản xuất đến những giao dịch hàng ngày giữa con người với nhau. Mọi thông tin đều được lưu giữ, chia sẻ công khai hay trong các phạm vi nhất định đều phụ thuộc vào tổ chức lắm giữ thông tin và quy định của pháp luật...

Một số kinh nghiệm triển khai dữ liệu lớn trong khu vực công và Chính phủ điện tử

Việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication Technologies - ICT) để cải thiện các dịch vụ của khu vực công là một trong những yếu tố góp phần hình thành Chính phủ điện tử. Việc chuyển đổi các dịch vụ của chính phủ sử dụng ICT thường gắn liền với việc tự động hóa các dịch vụ công và tích hợp các hệ thống nghiệp vụ...

Kinh nghiệm trao đổi dữ liệu của Cô-pen-ha-ghen

Gartner, một công ty nghiên cứu và tư vấn hàng đầu thế giới về nhiều lĩnh vực trong đó có công nghệ thông tin, đã định nghĩa chính phủ số là chính phủ được thiết kế và vận hành để tận dụng lợi thế của dữ liệu số trong việc tối ưu hóa, chuyển đổi và tạo ra các dịch vụ của chính phủ. Định nghĩa này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng dữ liệu chất lượng - cả trong thời gian thực và trong tình trạng ngoại tuyến - để hỗ trợ các công việc của chính phủ và chuyển đổi sang quy trình, dịch vụ tốt hơn...

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giao dịch và thực hiện các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp

Dịch vụ công trực tuyến cho đến thời điểm này vẫn luôn là một trong những nội dung được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai và tuyên truyền phổ biến nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử của Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2015,...

Phương pháp đo lường mức độ trưởng thành kiến trúc Chính phủ điện tử của Ả - rập Xê - út

Kiến trúc Chính phủ điện tử (Enterprise Architecture – EA) là nguyên tắc tổ chức cơ bản của một tổ chức, nó mô tả các lớp khác nhau của tổ chức và mối liên quan giữa các lớp này với nhau...

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 35
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 35
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11278960