Kinh nghiệm triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Để thực hiện Chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hầu hết các cơ quan nhà nước đều phải triển khai các dự án ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xuất hiện nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả và tiến độ các dự án. Qua quá trình nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm triển khai thành công của các cơ quan của Việt Nam, bài viết này đề cập đến một số kinh nghiệm cần nghiên cứu áp dụng nhằm thúc đẩy triển khai các dự án ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

Kinh nghiệm cung cấp dữ liệu mở Chính phủ qua cổng thông tin dữ liệu quốc gia của một số quốc gia

Cung cấp dữ liệu mở Chính phủ đang trở thành xu hướng của các nước phát triển và đã trở thành một chỉ tiêu trong đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc và nhiều tổ chức quốc tế. Đến năm 2014, theo số liệu khảo sát của Đại học Waseda - Tokyo Nhật Bản, đã có 38 quốc gia đã cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ để phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua cổng thông tin dữ liệu Chính phủ. Bài viết này sẽ tìm hiểu về kinh nghiệm của một số nước trong việc cung cấp dữ liệu mở Chính phủ thông qua cổng thông tin dữ liệu chính phủ.

Kinh nghiệm triển khai dịch vụ công trực tuyến của Vương quốc Anh

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao trong việc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. Theo kết quả khảo sát chỉ số phát triển Chính phủ điện tử do Liên Hợp quốc thực hiện bắt đầu kể từ năm 2001 đến nay, với tổng cộng 07 lần đánh giá, Vương quốc Anh là quốc gia liên tục được xếp trong nhóm 10 nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao nhất. Điều này cho thấy sự quan tâm cũng như nỗ lực rất lớn của Chính phủ Vương quốc Anh dành cho việc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA HOA KỲ

Hiện nay, Hoa Kỳ luôn là nước đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử. Bài báo này phân tích về việc xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ Hoa Kỳ cho người dân.

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CHÍNH PHỦ ÚC

Theo đánh giá của Liên hiệp quốc về Chính phủ điện tử, trong những năm gần đây, Úc luôn được đánh giá là một trong các nước đứng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử. Trong năm 2012, về xây dựng Chính phủ điện tử, Úc đứng ở vị trí thứ 12, riêng trong chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến, Úc đứng ở vị trí thứ 9 (trên 190 nước được đánh giá) [1]. Bài viết này tìm hiểu và phân tích về kinh nghiệm trong việc cung cấp và thúc đẩy ứng dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ Úc.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 94
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 94
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10043677