Phần 1: Cải thiện dịch vụ công Hướng dẫn phát triển cam kết đối tác Chính phủ mở (OGP)

Các dịch vụ công chất lượng tốt là rất quan trọng đối với cuộc sống của người dân và đảm bảo cung cấp cho họ như là một chức năng thiết yếu của Chính phủ và Chính phủ không đơn độc trong việc này...

Phần 2: Cải thiện dịch vụ công Hướng dẫn phát triển cam kết đối tác Chính phủ mở (OGP)

Bải viết phần 1 đã trình bày việc cải thiện dịch vụ công và tại sao thực hiện các cải cách dịch vụ công mở?, một số nghiên cứu của một số quốc gia trên thế giới qua việc cải thiện dịch vụ công đã mang lại những lợi ích gì cho người dân và Chính phủ?...

Dữ liệu lớn: Tìm hiểu hướng dẫn của Chính phủ Úc về thông tin cá nhân trong việc lưu giữ, chia sẻ trong các hệ thống thông tin (phần 3)

Trong phần hai trước chúng ta đã tìm hiểu hướng dẫn của Chính phủ Úc về việc khi nào thông tin sẽ được coi là thông tin nhạy cảm, cách xác định thông tin là của cá nhân, các loại hình thông tin cá nhân, bản chất và số lượng của thông tin, ai sẽ nắm giữ và có quyền truy cập vào thông tin cá nhân, các thông tin khác có sẵn (hoặc đã biết) đối với người nhận và khả năng sử dụng thông tin đó để xác định một cá nhân nào đó...

Dữ liệu lớn: Tìm hiểu hướng dẫn của Chính phủ Úc về thông tin cá nhân trong việc lưu giữ, chia sẻ trong các hệ thống thông tin (phần 2)

Trong phần một chúng ta đã tìm hiểu hướng dẫn của Chính phủ Úc về khái quát về các nội dung thông tin được gọi là thông tin cá nhân, thế nào thì được coi là thông tin nhạy cảm và khi nào thì thông tin về một cá nhân được xác định hay một cá nhân được xác định hợp lý, ngoài ra còn tìm hiểu các loại hình thông tin cá nhân...

Dữ liệu lớn: Tìm hiểu hướng dẫn của Chính phủ Úc về thông tin cá nhân trong việc lưu giữ, chia sẻ trong các hệ thống thông tin (phần 1)

Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 tất cả đều được số hóa, từ dây chuyền sản xuất đến những giao dịch hàng ngày giữa con người với nhau. Mọi thông tin đều được lưu giữ, chia sẻ công khai hay trong các phạm vi nhất định đều phụ thuộc vào tổ chức lắm giữ thông tin và quy định của pháp luật...

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 131
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 131
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708003