Tìm hiểu về những thành phần cơ bản của nền tảng Internet của vạn vật (IoT)

Internet của vạn vật (IoT) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các tình huống mà trong đó khả năng kết nối Internet và máy tính được mở rộng đến các thiết bị, cảm biến và các vật dụng hàng ngày thường không được coi là máy tính (ví dụ như: hàng tiêu dùng, ô tô và xe tải, các bộ phận thiết bị công nghiệp và tập hợp của các thiết bị được kết nối, làm việc cùng nhau để tạo ra các khái niệm như “thành phố thông minh” và “ngôi nhà thông minh”…)...

Một số gợi ý trong việc lựa chọn ứng dụng nền tảng Internet của vạn vật cho các tổ chức, doanh nghiệp

Internet của vạn vật (IoT) là một bộ phận của Internet tương lai, được định nghĩa như một cơ sở hạ tẩng mạng toàn cầu năng động với khả năng tự cấu hình dựa trên tiêu chuẩn và các giao thức truyền thông tương thích, trong đó các sự vật (thực và ảo) có danh tính, thuộc tính vật lý, đặc tính ảo và giao diện thông minh, được tích hợp hoàn toàn vào trong mạng lưới thông tin...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng thành phố thông minh

Các đô thị là nhân tố quan trọng với vai trò động lực chủ yếu cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của các quốc gia ngày nay. Chúng là những nền tảng nơi con người sống, nơi các công ty tiến hành các hoạt động kinh tế và nơi có rất nhiều dịch vụ được cung cấp...

Khảo sát dịch vụ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Anh: nghiên cứu dịch vụ cấp giấy phép lái xe và cấp phép xe trực tuyến

Theo khảo sát, đánh giá về Chính phủ điện tử của Liên Hiệp quốc (LHQ) năm 2016, nước Anh là nước đứng đầu tiên về khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tổ chức của LHQ...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

Trong các năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách chỉ đạo như: Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 18/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008 – 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2020; Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020;...
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 69
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 69
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10200544