Tìm hiểu Chiến lược lưu giữ, chia sẻ dữ liệu cấp phép lái xe và quản lý xe của Chính phủ Anh: Những việc cần làm trong triển khai chiến lược (Phần 2)

Trong bài phần 1, tác giả đã tìm hiểu các vấn đề cơ bản về chức năng cốt lõi của DVLA (DVLA: Cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ cấp phép lái xe và cấp phép xe ) trong việc quản lý và lưu giữ, chia sẻ thông tin về cấp phép lái xe và quản lý xe...

Tìm hiểu những chức năng cốt lõi và khó khăn, thách thức trong việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu cấp phép lái xe và quản lý xe của Chính phủ Anh (phần 1)

Cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ cấp phép lái xe và cấp phép xe của Chính phủ Anh (tên tiếng anh: Driver and Vehicle Licensing Agency - DVLA) đang quản lý 45 triệu hồ sơ giấy phép lái xe và hơn 39 triệu hồ sơ xe các loại, hàng năm thu về cho ngành thuế từ các dịch vụ này khoảng 6 tỷ bảng Anh, với các trách nhiệm trong việc quản lý, DVLA đã cung cấp trực tuyến hồ sơ chi tiết từng hạng mục thông tin và các quy định, các điều kiện, hướng dẫn từng loại hình dịch vụ cấp giấy phép lái xe, cấp phép xe trên Cổng thông tin của Chính phủ tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ nhanh chóng qua môi trường mạng...

Quyền sử hữu thông tin của cá nhân trong việc quản lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân

Trong xã hội hiện nay, nhiều cơ quan, tổ chức đã tiến hành thu thập dữ liệu của công dân phục vụ cộng đồng hay vì mục đích riêng của tổ chức mình. Các tập đoàn, công ty đa quốc gia luôn luôn hướng tới việc thu thập các dữ liệu thông tin, đặc biệt các dữ liệu thông tin cá nhân, càng nhiều dữ liệu thu thập được thì việc phân tích, xử lí để đưa racác quyết định càng chính xác...

Cơ sở hạ tầng và cảm biến cho thành phố thông minh trong tương lai

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho thành phố thông minh trong tương lai là một vấn đề cần suy nghĩ, cân nhắc. Với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh sẽ tạo ra được một cơ sở hạ tầng chất lượng cao, một cộng đồng nhộn nhịp, sôi động, bền vững lâu dài và hệ thống giao thông hiệu quả, tất cả những vấn đề này là nhu cầu, nguyện vọng cao nhất của xã hội...

Tìm hiểu tổng quan về Chiến lược chuyển đổi số của Chính phủ Anh (phần 2)

Bài viết phần1 đã tìm hiểu các nội dung Chiến lược chuyển đổi số của Chính phủ Anh: Tầm nhìn và mục tiêu; Chuyển đổi quy trình làm việc; Xây dựng các công cụ, quy trình và quản trị tốt hơn cho công chức. Bài viết này giới thiệu về các nội dung: Phát triển con người, kỹ năng và văn hóa phù hợp; Xây dựng các công cụ, quy trình và quản lý tốt hơn cho công chức; Tận dụng dữ liệu tốt hơn; Tạo nền tảng, cấu phần chia sẻ và khả năng quy trình làm việc có thể tái sử dụng và cuối cùng là tầm nhìn sau năm 2020...

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 30
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 30
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11278960