Một số vấn đề cần quan tâm khi triển khai xây dựng và cấp chứng minh nhân dân điện tử tại Việt Nam

Trong xã hội hiện đại, giao dịch điện tử được sử dụng rất phổ biến đặc biệt là các giao dịch hành chính công giữa người dân và cơ quan nhà nước. Đối với các giao dịch hành chính công truyền thống, chứng minh nhân dân là công cụ để định danh công dân. Tuy nhiên đối với giao dịch điện tử, làm thế nào để các cơ quan nhà nước có thể định danh được người đang giao dịch là ai?. Giải pháp cho vấn đề này là cần phải cấp mã chứng minh nhân dân điện tử cho công dân. Bài báo này sẽ thảo luận về vấn đề chứng minh nhân dân điện tử và các vấn đề cần quan tâm của cơ quan nhà nước khi triển khai chứng minh nhân dân điện tử.

Các Tổ chức quốc tế về Lãnh đạo công nghệ thông tin và đề xuất đối với Việt Nam (tiếp theo)

Học viện quốc tế về Lãnh đạo công nghệ thông tin (International Academy of CIO – IAC)
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9529472