Ứng dụng công nghệ IoT trong quản lý rác thải thông minh

Internet kết nối vạn vật (IoT) là một khái niệm mà trong đó các đối tượng xung quanh được kết nối với nhau thông qua mạng có dây, không dây và không cần sự can thiệp của con người. Dịch vụ thông minh, tiên tiến dựa trên nền tảng IoT được cung cấp cho người dùng thông qua kết nối và trao đổi thông tin giữa các đối tượng với nhau...

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống đỗ xe và giám sát môi trường sử dụng mạng cảm biến không dây tại thành phố Santander, Tây Ban Nha

Có khoảng 75% dân số châu âu sống tại các khu vực thành thị. Thành phố thông minh hơn là bước phát triển tiếp theo của quá trình đô thị hóa, với sự đầu tư vào con người, nguồn vốn xã hội, quản lý tài nguyên, phát triển môi trường bền vững. Thành phố thông minh có thể được coi là một hệ sinh thái mới, với một số thành tố công nghệ cao...

Tìm hiểu về ứng dụng IoT trong chăm sóc sức khỏe

Internet kết nối vạn vật (IoT) là một khái niệm phản ánh một tập hợp kết nối của mọi thứ, vào bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi nào, bất kỳ dịch vụ nào, và bất kỳ mạng nào. IoT là một trong những thế hệ công nghệ tiếp theo có thể tác động đến toàn bộ các ngành, nghề trong mọi lĩnh vực...

Thực tiễn cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam và giới thiệu mô hình cung cấp dịch vụ phổ biến trên thế giới

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 là bước chuyển biến căn bản trong công tác cải cách hành chính nhà nước nói chung và trong công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Cải cách thủ tục hành chính vẫn luôn là chủ đề mà nhiều chính phủ trên thế giới quan tâm trong đó có cả Việt Nam...

Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ công thông qua việc triển khai mô hình OSS tại các nước trên thế giới

Tiếp theo nội dung nghiên cứu về mô hình cung cấp dịch vụ công phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới, tại bài “Thực tiễn cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam và giới thiệu mô hình cung cấp dịch vụ phổ biến trên thế giới”. Những kinh nghiệm sau đây trình bày một loạt các mô hình OSS đã được triển khai từ khắp nơi trên thế giới. Các trường hợp cụ thể này nhằm cung cấp một chỉ dẫn về các loại OSS khác nhau...

Phân tích và đánh giá mô hình OSS

Tiếp theo các bài viết trước giới thiệu về OSS và kinh nghiệm quốc tế trong việc triển khai mô hình OSS, bài viết này tác giả sẽ tập trung đưa ra các phân tích, đánh giá dựa trên các kinh nghiệm quốc tế về triển khai mô hình OSS....

Tác động và nguyên nhân Hàn Quốc triển khai thành phố thông minh

Từ cuối những năm 1980, Chính phủ Hàn Quốc đã tích cực đổi mới Chính phủ như là một phương tiện để cải thiện cơ quan hành chính hiệu quả. Chính phủ điện tử đã được sử dụng như là một chiến lược có nghĩa là chìa khóa để đạt được sự đổi mới của Chính phủ...

Kinh nghiệm cung cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về học sinh của Anh

Ở Vương quốc Anh, cơ sở dữ liệu quốc gia về học sinh (National Pupil Database - NPD) do Bộ Giáo dục quản lý [3]. Cơ sở dữ liệu quốc gia về học sinh của Anh chứa thông tin chi tiết về học sinh trong các trường học và trường cao đẳng ở Anh bao gồm kết quả các bài thi, bài kiểm tra và các thông tin về đặc điểm của học sinh như giới tính, dân tộc, ngôn ngữ, nhu cầu giáo dục đặc biệt...

Nghiên cứu một số quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trên thế giới và tại Việt Nam

Bảo vệ thông tin đặc biệt là thông tin cá nhân và quyền riêng tư khi tham gia giao dịch trên môi trường điện tử đang được cả cơ quan chính phủ và các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân quan tâm...

Các nguyên tắc cơ bản về bảo vệ thông tin cá nhân trong Hướng dẫn về quyền riêng tư của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD

Bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia giao dịch trên môi trường điện tử hiện nay không còn là một chủ đề mới. Kể từ những năm 1980, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) đã thông qua Hướng dẫn Bảo vệ quyền riêng tư và luồng dữ liệu cá nhân xuyên biên giới (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn 1980)...

Tìm hiểu khung pháp lý của Chính phủ điện tử Hàn Quốc trong thời đại mới của dữ liệu

Một trong những vấn đề quan trọng nhất cần được xem xét khi thiết lập khuôn khổ pháp lý tại một thời điểm nhất định là hiểu đúng các đặc điểm và thuộc tính của Luật Chính phủ điện tử và xây dựng một văn bản mới phù hợp với vai trò của cấu trúc này...

Tìm hiểu về cách đánh giá các Dịch vụ công trực tuyến ở Châu Âu

Theo báo cáo khảo sát Phát triển chính phủ điện từ của Liên Hiệp quốc trong nhiều năm liền, các nước khu vực Châu Âu luôn có chỉ số phát triển rất cao so với các khu vực còn lại...

Kinh nghiệm cấp số định danh duy nhất cho người dân của Chính phủ Ấn Độ

Luật Căn cước công dân đã quy định Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Số định danh cá nhân cá nhân được cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác. Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.

Kinh nghiệm cung cấp dữ liệu mở của một số nước trên thế giới

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều quốc gia cung cấp dữ liệu mở như Brazil, Thụy Điển, Indonesia, Đan Mạch, Canada, Anh, Mỹ... Việc cung cấp dữ liệu mở đã trở thành một tiêu chí đánh giá chính trong bộ chỉ tiêu đánh giá của Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế về xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử. Tại Việt Nam, thuật ngữ “dữ liệu mở” đã được quan tâm. Tuy nhiên, khái niệm, hành lang pháp lý, mô hình, giải pháp quản lý, chính sách thúc đẩy, công nghệ triển khai dữ liệu mở cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ...

Ứng dụng điện toán đám mây trong việc lưu trữ tài liệu, văn bản (Phần 2)

Ứng dụng điện toán đám mây trong việc lưu trữ tài liệu, văn bản (phần 1) đã giới thiệu tổng quan về điện toán đám mây, tóm tắt những đặc điểm cơ bản, các mô hình dịch vụ, các mô hình triển khai điện toán đám mây. Để triển khai các ứng dụng, phần mềm trên nền tảng điện toán đám mây thì điều quan trọng là phải có hệ thống hạ tầng mạng kết nối đảm bảo...

Ứng dụng điện toán đám mây trong việc lưu trữ tài liệu, văn bản (Phần 1)

Nội dung bài viết sẽ phân tích ứng dụng điện toán đám mây trong việc lưu trữ và quản lý tài liệu, văn bản. Điện toán đám mây là xu hướng chung của việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Phần đầu tiên của bài viết sẽ giới thiệu tổng quan về điện toán đám mây, những đặc điểm cơ bản, các mô hình dịch vụ, các mô hình hạ tầng của điện toán đám mây, qua đó, ta có thể triển khai các ứng dụng, phần mềm trên nền tảng điện toán đám mây để lưu trữ và quản lý tài liệu, văn bản...

Hệ thống chấm công sinh trắc học của Ấn Độ - Một kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia

Ấn Độ triển khai Hệ thống Aadhaar cấp số định danh duy nhất cho tất cả người dân Ấn Độ dựa trên dữ liệu về sinh trắc học và nhân khẩu đã làm nền tảng cho nhiều cơ quan chính phủ và các bang của Ấn Độ triển khai kết nối, bảo đảm cho các hệ thống thông tin của mình hoạt động...

Bảo đảm sẵn sàng kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia

Theo quy định của Luật Công công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia là tập hợp thông tin của một hoặc một số lĩnh vực kinh tế - xã hội được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập và sử dụng thông tin của các ngành kinh tế và phục vụ lợi ích công cộng; tổ chức, cá nhân có quyền truy nhập và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 128
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 128
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708003