Kế hoạch quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin và vị trí của cơ sở dữ liệu quốc gia trong kế hoạch quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin tại Philippines

Với trung bình tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng 5-6% trong vòng năm năm, Philippines đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực. Thúc đẩy bởi sự gia tăng trong chi tiêu công, cải cách tài chính và đổi mới sự tự tin đầu tư, Philippin được đánh giá xem là một hình mẫu cho khu vực về tiến bộ kinh tế xã hội. Philippin đã thông qua một triết lý của tăng trưởng toàn diện dưới khẩu hiệu "Daang Matuwid," có nghĩa là kinh tế tốt với quản trị tốt. Điều này nhấn mạnh quản trị như là một thành phần trong việc đạt được sự tăng trưởng.

Quản trị dữ liệu, yêu cầu cần thiết trong xây dựng cơ sở dữ liệu

Hiện nay, nhiều Bộ, ngành, địa phương đang triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, việc xây dựng, triển khai CSDL cần nhiều yêu cầu về kỹ thuật cũng như quản lý phục vụ duy trì và đảm bảo độ chính xác của dữ liệu khi vận hành và khai thác. Quản trị dữ liệu từ lâu đã được đặt ra và đóng vai trò quan trọng khi triển khai các CSDL lớn đặc biệt trong các doanh nghiệp. Trong CQNN thì quản trị dữ liệu chưa được coi trọng đúng mức độ. Do đó, bài báo này sẽ thảo luận một số khía cạnh về quản trị dữ liệu để cung cấp cho người đọc những điểm chính về quản trị dữ liệu.

Xây dựng Kiến trúc tổng thể: Lựa chọn Khung Kiến trúc để xây dựng Kiến trúc tổng thể

Trong quá trình xây dựng Kiến trúc tổng thể, sau khi đã xác định rõ mục đích Kiến trúc và đề ra các yêu cầu nghiệp vụ tiếp theo tổ chức cần xác định và lựa chọn Khung Kiến trúc phù hợp để xây dựng Kiến trúc tổng thể của tổ chức mình.

Một số định hướng về liên thông trong chính phủ điện tử Việt Nam được rút ra từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

Việc kết nối các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với các đơn vị khác tùy theo yêu cầu cụ thể mà sẽ có những hình thức phù hợp theo quy mô, cấp kết nối. Các kết nối này gồm hình thức trực tiếp, kết nối qua nền tảng chia sẻ, tích hợp của Bộ/Tỉnh hoặc kết nối qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương. Nhằm mục đích tuyên truyền nền tảng kết nối, tích hợp chia sẻ địa phương LGSP, tạo ra một môi trường công nghệ thông tin thống nhất, thì một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của Chính phủ điện tử là yếu tố liên thông. Liên thông là nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử theo Khung kiến trúc chuẩn được ban hành tại văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ sở dữ liệu đăng ký công dân quốc gia của Vương quốc Bỉ - Một kinh nghiệm cho Việt Nam xây dựng CSDLQG về dân cư.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một CSDL quan trọng được nhiều nước tập trung xây dựng. Vương quốc Bỉ là một quốc gia đã xây dựng được CSDLQG về dân cư hay còn gọi là CSDL đăng ký công dân quốc gia từ lâu và đã góp phần tích cực vào quản lý dân cư của Vương quốc Bỉ.

Cơ sở dữ liệu đăng ký công dân quốc gia của Vương quốc Bỉ - Một kinh nghiệm cho Việt Nam xây dựng CSDLQG về dân cư.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một CSDL quan trọng được nhiều nước tập trung xây dựng. Vương quốc Bỉ là một quốc gia đã xây dựng được CSDLQG về dân cư hay còn gọi là CSDL đăng ký công dân quốc gia từ lâu và đã góp phần tích cực vào quản lý dân cư của Vương quốc Bỉ.

Phương pháp đánh giá tiềm năng và lợi ích của các dự án y tế điện tử

Trong bài viết này tôi xin giới thiệu sơ bộ về phương pháp đánh giá tiềm năng và lợi ích của các dự án y tế khi ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hỗ trợ hệ thống y tế khu vực công (public sector health) trong việc phát triển. Bài viết có đề cập đến một loạt các lợi ích tiềm năng cho những người đang quan tâm đến việc phát triển hệ thống thông tin về sức khoẻ trong chiến lược phát triển chính phủ điện tử cũng như cung cấp các giải pháp cho các vấn đề này. Những giải pháp này đã được phát triển và nghiên cứu thông qua sự kết hợp của các nghiên cứu tại IDPM (Viện nghiên cứu phát triển chính sách và quản lý của đại học Manchester, Anh), cùng các viện nghiên cứu tại địa phương, các cuộc thảo luận của các chuyên gia. Ngoài ra, trong bài này cũng tổng hợp một số phương pháp giúp cho việc đánh giá tiềm năng của các dự án y tế điện tử nếu quý vị độc giá có ý định triển khai trong tương lai.

Chia sẻ thông tin để có những dịch vụ công tốt hơn - Kinh nghiệm chính phủ điện tử của Hàn Quốc

Thông tin được sử dụng ở tất cả các cấp chính quyền để thực hiện các dịch vụ công. Thu nhập, xử lý, chia sẻ thông tin rất cần thiết để hỗ trợ các chương trình và cung cấp các dịch vụ. Trong bối cảnh như vậy, việc xử lý, quản lý và chia sẻ thông tin có hiệu quả là một thách thức đối với mọi Chính phủ. Chia sẻ thông tin, đặc biệt đã hướng các Chính phủ đi vào hành động cung cấp các dịch vụ đồng bộ một cách kịp thời và hiệu quả giữa các tổ chức, trong khi vẫn bảo vệ được sự an ninh và tính riêng tư.

Kinh nghiệm triển khai văn phòng điện tử ở Mantralaya, Mumbai, Ấn Độ

Ngày 21/5/2012, một trận hỏa hoạn không lường trước đã xảy ra tại Mantralaya, Mumbai, Ấn độ đã thiêu cháy tất cả các tài liệu của 18 phòng ban trong cơ quan nhà nước. Đây là một sự kiện đã ảnh hưởng lớn đến chính quyền Mantralaya quyết định ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng bằng việc quyết tâm triển khai xây dựng văn phòng điện tử. Sau sự kiện này, chính quyền Mantralaya đã quyết định số hóa toàn bộ các hồ sơ tài liệu từ năm 2009 trở đi và đến tháng 6/2012, quyết định đã được thực hiện di chuyển các hồ sơ này vào lưu trữ trong hệ thống quản lý hồ sơ điện tử.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 69
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 69
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10403676