Triển khai chính phủ điện tử trong các nước thuộc khối phát triển và hợp tác kinh tế - Kinh nghiệm và thách thức

Giới thiệu: chính phủ điện tử trong các nước thuộc khối phát triển và hợp tác kinh tế OECD

Kinh nghiệm phát triển hệ thống thông tin sức khoẻ (e-Health) tại ở Ấn Độ

Năm 2001, Chính quyền ở Andhra Pradesh, Ấn Độ đã phối hợp với trường Đại học Oslo, Na Uy đã giới thiệu một hệ thống thông tin mới để hỗ trợ cho việc cải cách ngành y tế ở cấp quận/huyện. Đây là một dự án quan trọng trong việc phát triển Chính phủ điện tử nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nói riêng, trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu kinh nghiệm của Ấn độ trong việc triển khai hệ thống e-Health (hệ thống thông tin y tế cấp huyện) tại cấp quận/huyện ở Ấn độ

Lựa chọn ứng dụng triển khai trên điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước

Điện toán đám mây là xu hướng chung của việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, để triển khai điện toán đám mây thì cần những yêu cầu gì, những ứng dụng gì phù hợp để triển khai điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước. Nội dung bài báo này sẽ thảo luận cụ thể về những vấn đề này

Chuyển đổi hệ thống thông tin lên đám mây

Chuyển đổi ứng dụng để hoạt động trên đám mây là một quá trình rất phức tạp đòi hỏi nhiều kỹ năng,nhiều bước. Bài viết này sẽ thảo luận làm thế nào để chuyển đổi ứng dụng lên đám mây và ứng dụng đối với các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước ra sao.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 84
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 84
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9522077