Tìm hiểu về tiêu chuẩn biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Cục Thống kê Úc

Tiếp theo nội dung nghiên cứu về khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử trong dịch vụ công trực tuyến tại bài "Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử", "Kinh nghiệm về hướng dẫn thiết kế biểu mẫu trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước của Bang Dakota - Ấn Độ",...

Kinh nghiệm về hướng dẫn thiết kế biểu mẫu trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước của Bang Dakota - Ấn Độ

Tiếp theo nội dung nghiên cứu về khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử trong dịch vụ công trực tuyến tại bài "Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử",...

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử

Ngày nay, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động ngày một sâu rộng đến đời sống xã hội, làm biến đổi sâu sắc cách thức làm việc của các cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp và cả người dân...

Tối ưu hóa tìm kiếm để nâng cao khả năng truy cập tới thông tin, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tải những nguồn tài nguyên thông tin giữa các cơ quan nhà nước và xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của người dân và đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Việt Nam với thế giới...

Khung đánh giá hiệu quả đầu tư Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc tổng thể là phương pháp hàng đầu để đánh giá nhu cầu về công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước, cũng như các doanh nghiệp. Việc sử dụng kiến ​​trúc tổng thể góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, đầu tư các hệ thống thông tin đáp ứng các mục tiêu của các cơ quan, tổ chức. Để biểu biết rõ về Kiến trúc tổng thể trong nội dung bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về kiến ​​trúc tổng thể với các kiến thức liên quan, trên cơ sở đó giới thiệu Khung đánh giá hiệu quả đầu tư của Kiến trúc tổng thể.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 29
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 29
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10403856