Tiêu chuẩn (.ods) – Định dạng mở cho tài liệu bảng tính (Open Document Spreadsheets – (.ods)) phiên bản 1.1

Tiêu chuẩn (.ods) - Định dạng OpenDocument Spreadsheets Document Format hay Định dạng mở cho tài liệu bảng tính, là một định dạng dựa trên XML (Extensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) cho các tài liệu bảng tính có khả năng soạn thảo. (.ods) là một định dạng trong họ ODF (tham khảo tại bài viết tiêu chuẩn (.odt)) được phát triển bởi OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards – Tổ chức Nâng cao các tiêu chuẩn thông tin có cấu trúc).

Ứng dụng CNTT trong tài chính công nhìn từ điểm sáng TABMIS

ICTnews - Số liệu thống kê của Cục Tin học và Thống kê tài chính cho thấy hiện ngành tài chính đã tin học hóa hơn 95% nghiệp vụ, với hơn 100 ứng dụng phần mềm được triển khai toàn ngành
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 14
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 14
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10119191