Tiêu chuẩn (.qt) – Định dạng Apple Quicktime

Tiêu chuẩn (.qt) – Định dạng tập tin QuickTime (QuickTime File Format) trong “Đặc tả kỹ thuật Định dạng QuickTime“, được Apple phát triển để mô tả các đặc tính của các tập tin phim ảnh (movies) QuickTime...

Tiêu chuẩn WMA (Windows Media Audio)

Tổng quan về WMA

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 30
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 30
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10569042