Tiêu chuẩn Web Services Policy Framework (WS-Policy)

Ngày nay, cùng với sự phát triển của Internet, Web Service cũng trở thành một kỹ thuật dùng để liên kết và tương tác giữa các ứng dụng trên các máy tính khác nhau thông qua môi trường Internet...

Định dạng MWV (Windows Media Video)

WMV là tên viết tắt của Windows Media Video - một định dạng video nén được phát triển bởi Microsoft - hãng phần mềm lớn nhất Thế giới. Không chỉ có WMV, định dạng này còn có các dạng khác như WMV Screen và WMV Image được sử dụng khá nhiều trong các lĩnh vực chuyên ngành...

Định dạng QuickTime Movie (.mov)

QuickTime Movie là định dạng được Apple phát triển. Đây là một định dạng đa phương tiện phổ biến, thường được dùng trên Internet do ưu điểm tiết kiệm dung lượng của nó. Định dạng lưu trữ .mov đã được Apple giới thiệu cho khung đa phương tiện của QuickTime vào năm 1991. Sau đó, nó được sử dụng làm cơ sở cho các thông số kỹ thuật của máy chủ MP4 và 3GP (Apple Computer, Inc., 2001, ISO / IEC 14496, 2003; 2004)...

Tiêu chuẩn PKCS #10 v1.7: Yêu cầu chứng thực

PCKS #10 Phiên bản 1.7 mô tả cú pháp cho yêu cầu chứng thực. Một yêu cầu chứng thực gồm có tên phân biệt, một khóa công khai, tùy chọn một bộ các thuộc tính, thu thập và được ký bởi thực thể yêu cầu chứng thực. Yêu cầu chứng thực gửi tới một tổ chức chứng thực, chuyển đổi hình thức yêu cầu thành một chứng thư khóa công khai X.509 (một dạng chứng thư hạ tầng khóa công khai)...

Tiêu chuẩn PKCS #7 v1.5: Cú pháp Thông điệp Mật mã Phiên bản 1.5

PCKS #7 Phiên bản 1.5 (Bản xin ý kiến RFC 2315) mô tả cú pháp chung cho dữ liệu có thể có áp dụng mật mã, ví dụ như chữ ký số (digital signatures) và phong bì số (digital envelopes), Cú pháp thừa nhận đệ quy, ví dụ, một phong bì có thể được lồng bên trong một phong bì khác, hoặc một bên có thể ký một số dữ liệu điện tử được chứa từ trước...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 47
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 47
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10566301