Tiêu chuẩn RSS v1.0 và RSS v2.0 – Định dạng tệp tin

Tiêu chuẩn RSS (Really Simple Syndication và Rich Site Summary) – là một định dạng dựa trên Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML để chia sẻ nội dung dựa trên web. Sử dụng tiêu chuẩn này, các nhà quản trị web cung cấp các tiêu đề và nội dung mới một cách ngắn gọn và rõ ràng. Trong khi đó, người dùng có thể sử dụng trình đọc RSS (RSS readers) và ứng dụng tập hợp tin tức (news aggregators) để thu thập và theo dõi nguồn thông tin (feed) yêu thích của họ trong một chương trình hoặc một điểm tập trung. Nội dung xem trong RSS reader hoặc news aggregators được biết đến như là một bản tin RSS (RSS feed).

Tiêu chuẩn Atom – Đặc tả định dạng xuất bản nội dung Atom

Tiêu chuẩn Atom – Đặc tả định dạng xuất bản nội dung trên web Atom là tiêu chuẩn do Nhóm chuyên trách kỹ thuật Internet (Internet Engineering Task Force - IETF) duy trì, quản lý

Tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 – “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự Tiếng Việt 16-bít”

Tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 - “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự Tiếng Việt 16-bít” là tiêu chuẩn quy định bộ mã 16-bít, quy định cấu trúc của bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bít thông qua việc mô tả các tập ký tự thành phần và quy ước mã hóa từng ký tự trong bảng mã, nhằm phục vụ việc biểu diễn, lưu trữ và trao đổi các ký tự tiếng Việt trong công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn này không quy định hình dạng cố định và kích thước của các ký tự tiếng Việt, kỹ thuật hiển thị và xử lý những ký tự này.

Tiêu chuẩn JSR 168 và JSR 286 – Tiêu chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử

Tiêu chuẩn JSR 168 và JSR 286 – Tiêu chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử, là hai phiên bản của yêu cầu đặc tả kỹ thuật Java (Java Specification Request – JSR), được phát triển nhằm đạt được khả năng tương tác giữa các portlets (giải thích bên dưới) và portal (cổng thông tin điện tử) bằng việc định nghĩa các APIs (Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng) cho portlets và bằng việc tiêu chuẩn hóa các quy tắc các ưu tiên, dữ liệu người dùng, yêu cầu và phản hồi của portlet, việc triển khai, đóng gói và bảo mật.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 17
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 17
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11444803