Tiêu chuẩn WSRP v1.0 và WSRP v2.0 – Tiêu chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử

Tiêu chuẩn WSRP (Web Services for Remote Portlets) – Các dịch vụ Web cho Portlet từ xa (Portlet là một ứng dụng dựa trên công nghệ Java, cung cấp một phần nội dung cụ thể như là thành phần của một trang trên cổng thông tin điện tử), định nghĩa một giao diện dịch vụ web để truy cập và tương tác với các dịch vụ web trình diễn. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi tổ chức OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards – Tổ chức Nâng cao các tiêu chuẩn thông tin có cấu trúc).

Tiêu chuẩn ECMA 262 – Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách

Tiêu chuẩn ECMA 262 (ECMAScript version 3) – Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng để thực hiện các tính toán và thao tác các đối tượng tính toán trong một môi trường máy chủ.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 112
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 112
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10344302