Tiêu chuẩn SMTPS – Đặc tả an toàn giao thức truyền thư đơn giản

Đặc tả an toàn giao thức truyền thư đơn giản (Secure Simple Mail Transfer Protocol Over Transport Layer Security - SMTPS) là một cách thức bảo đảm an toàn khi truyền thư qua mạng máy tính.

Tiêu chuẩn POPS – Đặc tả an toàn dịch vụ truy cập hộp thư (Post Office Protocol over Secure Socket Layer)

Vào năm 1999, tổ chức Internet Engineering Task Force (IETF) - Nhóm chuyên trách kỹ thuật Internet đã tạo ra POPS như là một mở rộng cho dịch vụ POP3 để cho phép máy chủ và máy khách sử dụng an toàn dịch vụ truy cập hộp thư qua tầng giao vận. POPS (Post Office Protocol over SSL) là kết hợp của giao thức POP3 (phiên bản 3) với giao thức SSL để đảm bảo an toàn dịch vụ truy cập hộp thư trên đường truyền.

Tiêu chuẩn FTPS – Đặc tả an toàn cho Giao thức truyền tệp tin

File Transfer Protocol (FTP) – Giao thức truyền tệp tin là một tiêu chuẩn do Nhóm chuyên trách kỹ thuật Internet - Internet Engineering Task Force (IETF) phát hành dưới dạng RFC, thường được sử dụng để trao đổi tệp tin trong mạng TCP/IP. Phiên bản chính thức, được sử dụng rộng rãi hiện nay là RFC 959, được công bố vào tháng 10/1985.

Tiêu chuẩn (.ods) – Định dạng mở cho tài liệu bảng tính (Open Document Spreadsheets – (.ods)) phiên bản 1.1

Tiêu chuẩn (.ods) - Định dạng OpenDocument Spreadsheets Document Format hay Định dạng mở cho tài liệu bảng tính, là một định dạng dựa trên XML (Extensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) cho các tài liệu bảng tính có khả năng soạn thảo. (.ods) là một định dạng trong họ ODF (tham khảo tại bài viết tiêu chuẩn (.odt)) được phát triển bởi OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards – Tổ chức Nâng cao các tiêu chuẩn thông tin có cấu trúc).

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 22
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 22
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12746355