Xem với cỡ chữ  

Thông tư 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước


43/2008/TTLT-BTC-BTTTT
26/05/2008
Trần Đức Lai và Phạm Sỹ Danh

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 47EFD4B7B2B44EB08E80473181C24FD6.doc

:


Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 36
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 36
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10332504