Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 3788/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước


3788/BTTTT-THH
26/12/2014
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
An toàn thông tin

: 805E8744379D4BDC898D29183307FB93.rar

:


Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 20
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 20
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409735