Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 3601/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP


3601/BTTTT-ƯDCNTT
25/12/2012
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Hướng dẫn về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
An toàn thông tin

: 205C02EDF74C469794FA89013C38C6B7.rar

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 70
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 70
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10569080