Xem với cỡ chữ  

Thông tư 32/2017/TT-BTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước


32/2017/TT-BTTT
15/11/2017
Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 4CE0998738344AB2AB986442A547995A.pdf

:


Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 20
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 20
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409850