Xem với cỡ chữ  

Thông tư 26/2009/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông:   Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước


26/2009/TT-BTTTT
31/07/2009
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
 
Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 136294B920B64D97B1D81A60C190C12A.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 57
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 57
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10696718