Xem với cỡ chữ  

Thông tư 25/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương


25/2014/TT-BTTTT
30/12/2014
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: A9AF36A46E784CDCA93E0A498D8CBACD.PDF

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 108
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 108
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708003