Xem với cỡ chữ  

Quyết định cấp Bộ, Ngành 2392/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện


2392/QĐ-BTTTT
25/12/2017
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện

Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định cấp Bộ, Ngành
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 02C7B913611B472CA2589286650C15E8.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 121
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 121
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708450