Xem với cỡ chữ  

Thông tư 22/2013/TT-BTTTT Cục tin học hóa: Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước


22/2013/TT-BTTTT
23/12/2013
Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng

Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Cục tin học hóa
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: A2BDE0D34B3F40918AA9F645FD0534BA.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 93
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 93
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708159