Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 2013/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Văn bản hướng dẫn báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN


2013/BTTTT-ƯDCNTT
02/08/2012
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Văn bản hướng dẫn báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 73DA640158D8483F839EF1AE30524EAC.rar

:


Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 17
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 17
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409735