Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 1951/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN


1951/BTTTT-ƯDCNTT
04/07/2013
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 8875C8BDD0BB417A9BDBC0D305E47BAA.rar

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 85
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 85
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10707924