Xem với cỡ chữ  

Quyết định cấp Bộ, Ngành 1872/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở


1872/QĐ-BTTTT
14/11/2018
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở

Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định cấp Bộ, Ngành
Quản lý đầu tư CNTT

: 0822239030C945E691BEF1660DF8E9E5.DOC

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 99
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 99
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708003