Xem với cỡ chữ  

Thông tư 17/2014/TT-BTTTT Cục tin học hóa: Thông tư Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số


17/2014/TT-BTTTT
26/11/2014
Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng

Thông tư Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số

Cục tin học hóa
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

:

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 123
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 123
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11692876