Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 1485/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Báo cáo hàng tháng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước


1485/BTTTT-ƯDCNTT
22/05/2009
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Báo cáo hàng tháng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
Ứng dụng công nghệ thông tin

: E1DF765B7C7F48A5AD02620AFAD8D70A.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 47
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 47
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10696628