Liên kết website

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 07/9/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành quyết định số 2051/QĐ-BTNMT quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Quy định này áp dụng đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chi tiết »

Trang 1 / 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100
 
Thông tin tổng hợp

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

20/09/2016

Ngày 07/9/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành quyết định số 2051/QĐ-BTNMT quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Quy định này áp dụng đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Các tin bài khác
Trang 1 / 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40
SỰ KIỆN NỔI BẬT