Liên kết website

Tiền Giang: Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngày 28/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2016. Theo đánh giá chung, sau gần 01 năm triển khai Kế hoạch, về cơ bản tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định góp phần không nhỏ tới việc cải thiện chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong năm qua.

Chi tiết »

Trang 1 / 106 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Tiền Giang: Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

02/12/2016

Ngày 28/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2016. Theo đánh giá chung, sau gần 01 năm triển khai Kế hoạch, về cơ bản tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định góp phần không nhỏ tới việc cải thiện chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong năm qua.
Các tin bài khác
Trang 1 / 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30
SỰ KIỆN NỔI BẬT