Liên kết website

Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước

Ngày 17/9/2015, Cục Tin học hóa đã gửi Công văn số 612/THH-HTTT tới đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước.

Chi tiết »

Trang 1 / 97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 
Thông tin tổng hợp

Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước

22/09/2015

Ngày 17/9/2015, Cục Tin học hóa đã gửi Công văn số 612/THH-HTTT tới đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước.
Các tin bài khác
Trang 1 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử về Thương mại – Dịch vụ và Công nghiệp hỗ trợ

03/07/2015

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư trong nước cũng như nước ngoài vào đầu tư trong tỉnh; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường gắn kết mạng lưới xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh với mạng lưới xúc tiến thương mại Việt Nam và nước ngoài.
Các tin bài khác
Trang 1 / 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho 09 Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng thư điện tử và văn bản điện tử

24/11/2014

Một trong những nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan, tổ chức là việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ (thư điện tử có tên miền dạng @ten.gov.vn) và hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản, tài liệu điện tử trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc của Lãnh đạo và CBCC trong nội bộ các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau.
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT