Liên kết website

Họp Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ lần thứ nhất năm 2014

Ngày 8/04/2014, Phiên họp Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ lần thứ nhất năm 2014 đã diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp lần này có đại diện của 30 Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Vụ, Cục có liên quan.

Chi tiết »

Trang 1 / 83 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80
 
Thông tin tổng hợp

Họp Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ lần thứ nhất năm 2014

16/04/2014

Ngày 8/04/2014, Phiên họp Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ lần thứ nhất năm 2014 đã diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp lần này có đại diện của 30 Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Vụ, Cục có liên quan.
Các tin bài khác
Trang 1 / 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Đồng Nai: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2014

16/04/2014

Ngày 03/04/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014. Theo đó, có 03 mục tiêu chính được tỉnh ưu tiên thực hiện trong năm 2014: (1) Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin trong các ngành, các cấp của cơ quan Nhà nước, Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; (2) Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; (3) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Các tin bài khác
Trang 1 / 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Thành phố Cần Thơ: Kế hoạch thực hiện việc trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

19/11/2013

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản liên quan đến sử dụng văn bản điện tử. Những chính sách này đã góp phần làm thúc đẩy việc sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước.
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT