Liên kết website

Hà Giang: Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 30/9/2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10/10/2014 và áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2019.

Chi tiết »

Trang 1 / 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 
Thông tin tổng hợp

Lạng Sơn: Thành lập Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin

24/10/2014

Ngày 22/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1482/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).
Các tin bài khác
Trang 1 / 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Hà Nam: Quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước

31/10/2014

Ngày 08/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các dạng văn bản điện tử được phép trao đổi trên môi trường mạng là các tài liệu có định dạng *.txt, *.doc; *.docx, *.rtf, *.odt, *csv, *.xls, *.xlsx, *.ods, *.pdf, .*odf và các tài liệu dạng ảnh, đồ thị, đồ họa chuyên ngành. Cụ thể, các văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử như công văn, báo cáo, thông báo, các loại văn bản đã được xác thực bằng chữ ký số và văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy. Những dạng văn bản này được trao đổi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoặc qua Hệ thống thư điện tử hanam.gov.vn hoặc Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.
Các tin bài khác
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Vĩnh Phúc: Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ

29/08/2014

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Vĩnh Phúc là thành phần trong hệ thống thông tin của tỉnh Vĩnh Phúc, được cài đặt, quản trị tại Trung tâm Hạ tầng thông tin (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) sử dụng trên mạng Internet với tên miền mail.vinhphuc.gov.vn. Hệ thống thư công vụ này cho phép người dùng gửi, nhận thư điện tử sử dụng các phần mềm thử điện tử trên máy trạm. Nhằm nâng cao chất lượng sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, ngày 10/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT