Liên kết website

Phú Thọ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2016

Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Chi tiết »

Trang 1 / 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100
 
Thông tin tổng hợp

Phú Thọ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2016

01/02/2016

Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016.
Các tin bài khác
Trang 1 / 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Cần Thơ: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

19/01/2016

Hệ thống thư điện tử (viết tắt là HTTĐT) là một trong các dịch vụ ứng dụng Công nghệ thông tin nền tảng, quan trọng được UBND thành phố đầu tư xây dựng nhằm phục vụ các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan nhà nước sử dụng, gửi, nhận và khai thác thông tin (thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của thành phố và mạng Internet), phục vụ công tác, chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
Các tin bài khác
Trang 1 / 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho 09 Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng thư điện tử và văn bản điện tử

24/11/2014

Một trong những nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan, tổ chức là việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ (thư điện tử có tên miền dạng @ten.gov.vn) và hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản, tài liệu điện tử trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc của Lãnh đạo và CBCC trong nội bộ các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau.
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT