Liên kết website

Trà Vinh: Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2015

Ngày 09/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã Ban hành Quyết định số 1488/QĐ- UBND về việc Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địabàn tỉnh năm 2015. Theo đó, mục tiêu chung của tỉnh trong năm 2015 là đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin tập trung, phục vụ tốt cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh, các ứng dụng chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị.

Chi tiết »

Trang 1 / 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 
Thông tin tổng hợp

Trà Vinh: Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2015

22/10/2014

Ngày 09/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã Ban hành Quyết định số 1488/QĐ- UBND về việc Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địabàn tỉnh năm 2015. Theo đó, mục tiêu chung của tỉnh trong năm 2015 là đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin tập trung, phục vụ tốt cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh, các ứng dụng chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị.
Các tin bài khác
Trang 1 / 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Vĩnh Phúc: Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ

29/08/2014

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Vĩnh Phúc là thành phần trong hệ thống thông tin của tỉnh Vĩnh Phúc, được cài đặt, quản trị tại Trung tâm Hạ tầng thông tin (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) sử dụng trên mạng Internet với tên miền mail.vinhphuc.gov.vn. Hệ thống thư công vụ này cho phép người dùng gửi, nhận thư điện tử sử dụng các phần mềm thử điện tử trên máy trạm. Nhằm nâng cao chất lượng sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, ngày 10/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT