Liên kết website

Bộ Thông tin và Truyền thông: Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ năm 2015

Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong những cơ quan có mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ở mức khá. Theo Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thứ 05/19 trong bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nhằm nâng cao hơn nữa ứng dụng CNTT trong cơ quan, ngày 10/02/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ năm 2015.

Chi tiết »

Trang 1 / 92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90
 
Thông tin tổng hợp

Bộ Thông tin và Truyền thông: Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ năm 2015

25/02/2015

Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong những cơ quan có mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ở mức khá. Theo Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thứ 05/19 trong bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nhằm nâng cao hơn nữa ứng dụng CNTT trong cơ quan, ngày 10/02/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ năm 2015.
Các tin bài khác
Trang 1 / 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho 09 Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng thư điện tử và văn bản điện tử

24/11/2014

Một trong những nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan, tổ chức là việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ (thư điện tử có tên miền dạng @ten.gov.vn) và hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản, tài liệu điện tử trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc của Lãnh đạo và CBCC trong nội bộ các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau.
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT