Liên kết website

Bộ Xây dựng: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

Ngày 01/12/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số 1413/QĐ-BXD về việc Phê duyệt kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2015. Theo đó, có 03 mục tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin và tỉnh đặc biệt quan tâm trong năm 2015.

Chi tiết »

Trang 1 / 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 
Thông tin tổng hợp

Bộ Xây dựng: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

16/12/2014

Ngày 01/12/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số 1413/QĐ-BXD về việc Phê duyệt kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2015. Theo đó, có 03 mục tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin và tỉnh đặc biệt quan tâm trong năm 2015.
Các tin bài khác
Trang 1 / 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho 09 Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng thư điện tử và văn bản điện tử

24/11/2014

Một trong những nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan, tổ chức là việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ (thư điện tử có tên miền dạng @ten.gov.vn) và hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản, tài liệu điện tử trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc của Lãnh đạo và CBCC trong nội bộ các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau.
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT