Liên kết website

Long An: Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2011-2015 được đánh giá là giai đoạn tương đối khó khăn đối với công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An;

Chi tiết »

Trang 1 / 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100
SỰ KIỆN NỔI BẬT