Liên kết website

Long An: Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016

Ngày 16/6/2016, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Long An đã công bố Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Chi tiết »

Trang 1 / 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100
SỰ KIỆN NỔI BẬT