Liên kết website

Sẽ có Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày 07/8/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6025/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010),...

Chi tiết »

Trang 1 / 86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 
Thông tin tổng hợp

Sẽ có Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

08/08/2014

Ngày 07/8/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6025/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010),...
Các tin bài khác
Trang 1 / 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Cần Thơ: Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thành phố

29/07/2014

Ngày 12/6/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thành phố. Theo đó, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giữ chức vụ Trưởng ban; Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giữ chức Phó Trưởng ban. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 04 Ủy viên thường trực của Ban chỉ đạo gồm ông Nguyễn Trung Nhân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Bà Bùi Ngọc Vy, Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và 15 Ủy viên không thường trực. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
Các tin bài khác
Trang 1 / 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Quảng Trị: Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

16/07/2014

Nhằm tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, khắc phục sự yếu kém, trì trệ trong công tác quản lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm hiệu quả phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, tạo môi trường làm việc minh bạch, thông thoáng, dân chủ và hiện đại, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng để xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Ngày 16/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT