Liên kết website

Định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015: Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã có các văn bản hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015 (công văn số 2016/BTTTT-THH ngày 18/7/2014 hướng dẫn các tỉnh, thành phố; công văn số 2031/BTTTT-THH ngày 21/7/2014 hướng dẫn các Bộ, ngành), trong đó nội dung đảm bảo an toàn thông tin được định hướng ưu tiên triển khai.

Chi tiết »

Trang 1 / 86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 
Thông tin tổng hợp

Bình Dương: Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin

18/07/2014

Ngày 26/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Quang Tuyến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
Các tin bài khác
Trang 1 / 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015: Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin

22/07/2014

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã có các văn bản hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015 (công văn số 2016/BTTTT-THH ngày 18/7/2014 hướng dẫn các tỉnh, thành phố; công văn số 2031/BTTTT-THH ngày 21/7/2014 hướng dẫn các Bộ, ngành), trong đó nội dung đảm bảo an toàn thông tin được định hướng ưu tiên triển khai.
Các tin bài khác
Trang 1 / 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Quảng Trị: Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

16/07/2014

Nhằm tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, khắc phục sự yếu kém, trì trệ trong công tác quản lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm hiệu quả phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, tạo môi trường làm việc minh bạch, thông thoáng, dân chủ và hiện đại, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng để xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Ngày 16/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT