Liên kết website

Đồng Tháp: Kế hoạch phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Ngày 04/8/2016, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản số 204/KHPH-STTTT-SNV về việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Chi tiết »

Trang 1 / 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100
 
Thông tin tổng hợp

Đồng Tháp: Kế hoạch phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

24/08/2016

Nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Ngày 04/8/2016, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản số 204/KHPH-STTTT-SNV về việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
Các tin bài khác
Trang 1 / 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Thanh tra Chính phủ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

08/08/2016

Ngày 19/7/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 theo văn bản số 1795/KH-TTCP. Mục tiêu chính của Kế hoạch là hướng tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử theo lộ trình Đảng và nhà nước đã đề ra. Đồng thời thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Cung cấp 100% các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Các tin bài khác
Trang 1 / 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30
SỰ KIỆN NỔI BẬT