Liên kết website

Đồng Nai: Kết quả Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai” năm 2014

Ngày 06/9/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã công bố Báo cáo Kết quả Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai” năm 2014. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động, nâng cao nhận thức, trình độ kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc đối với cán bộ công chức, viên chức góp phần ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý và cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước. Đồng thời tuyển chọn được các cá nhân là cán bộ, công chức trẻ có kỹ năng tốt về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và cải cách hành chính để tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc.

Chi tiết »

Trang 1 / 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 
Thông tin tổng hợp

Đồng Nai: Kết quả Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai” năm 2014

19/09/2014

Ngày 06/9/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã công bố Báo cáo Kết quả Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai” năm 2014. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động, nâng cao nhận thức, trình độ kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc đối với cán bộ công chức, viên chức góp phần ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý và cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước. Đồng thời tuyển chọn được các cá nhân là cán bộ, công chức trẻ có kỹ năng tốt về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và cải cách hành chính để tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc.
Các tin bài khác
Trang 1 / 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Bình Thuận: Ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

16/09/2014

Việc đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, giúp UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện và kịp thời chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát triển và ứng dụng CNTT; đẩy mạnh CNTT trong hoạt động quản lý nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan, đơn vị điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, đây cũng được xem là cơ sở thực hiện việc đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.
Các tin bài khác
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Vĩnh Phúc: Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ

29/08/2014

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Vĩnh Phúc là thành phần trong hệ thống thông tin của tỉnh Vĩnh Phúc, được cài đặt, quản trị tại Trung tâm Hạ tầng thông tin (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) sử dụng trên mạng Internet với tên miền mail.vinhphuc.gov.vn. Hệ thống thư công vụ này cho phép người dùng gửi, nhận thư điện tử sử dụng các phần mềm thử điện tử trên máy trạm. Nhằm nâng cao chất lượng sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, ngày 10/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT