Thừa Thiên Huế ban hành Quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến

23/11/2017

Ngày 09/10/2017, Phó Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định được áp dụng cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, Trung tâm Hành chính công các cấp; các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Xem thêm

Hưng Yên: Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử

30/08/2017

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, căn cứ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu, nội dung cơ bản Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên bao gồm:

Xem thêm
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 344
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 344
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 146