Liên kết website

Quyết tâm xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020

Đó là mục tiêu lớn nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Chi tiết »

Trang 1 / 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100
SỰ KIỆN NỔI BẬT